PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Phương trình đưa về cùng cơ số
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Bất phương trình đưa về cùng cơ số
  • Ví dụ 3
  • Phương pháp đặt ẩn phụ
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 03: LŨY THỪA – MŨ – LOGARIT

Bài 4: Cách phản xạ và giải nhanh BÀI TOÁN PT – BPT MŨ LÔGARIT qua sơ đồ tư duy (Phần 1)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 78.753

Lưu ý: Trong VD6, thầy tính nhầm nghiệm \[\left[ \begin{array}{l} u = t\\ u = t + 1 \end{array} \right.\] các em sửa thành \[\left[ \begin{array}{l} u = -t\\ u = t + 1 \end{array} \right.\] và tính toán lại kết quả nhé

Chưa có thông báo nào