PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Phương trình đưa về cùng cơ số
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Bất phương trình đưa về cùng cơ số
  • Ví dụ 3
  • Phương pháp đặt ẩn phụ
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 03: LŨY THỪA – MŨ – LOGARIT

Bài 4: Cách phản xạ và giải nhanh BÀI TOÁN PT – BPT MŨ LÔGARIT qua sơ đồ tư duy (Phần 1)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 74.845

Lưu ý: Trong VD6, thầy tính nhầm nghiệm \[\left[ \begin{array}{l} u = t\\ u = t + 1 \end{array} \right.\] các em sửa thành \[\left[ \begin{array}{l} u = -t\\ u = t + 1 \end{array} \right.\] và tính toán lại kết quả nhé

Chưa có thông báo nào