PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Bài toán không chưa thám số
  • Bài toán chưa thám số 1
  • Bài toán chưa thám số 2
  • Bài toán chưa thám số 3
  • Bài toán chưa thám số thỏa mãn điều kiện
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chương 1. Hàm số

Bài 8. Bài toán gốc tiếp cận BÀI TOÁN TƯƠNG GIAO

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 85.728

Bài giảng dạy các em giải quyết bài toán tương giao giữa hai đồ thị hàm số

Chưa có thông báo nào