PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu
 • Dùng tổng hiệu
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
 • Dùng tỉ số - Thể tích khối chóp 1
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Dùng tỉ số - Thể tích khối chóp 2
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 4
 • Dùng tỉ số - Thể tích khối lăng trụ 1
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
 • Dùng tỉ số - Thể tích khối lăng trụ 2
  • Lí thuyết
  • VD
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 02: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

Bài 5: Phương pháp giải bài toán THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN qua cách tiếp cận gián tiếp.

Độ dài: 71 phút - Số lượt học 46.689

Lưu ý: trong VD (clip cuối), thầy tính nhầm AH. Các em sửa chính xác thành \[AH = \frac{{a\sqrt 3 }}{3}\] và tính toán lại các thông số nhé.

Chưa có thông báo nào