PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu
 • Dùng tổng hiệu
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
 • Dùng tỉ số - Thể tích khối chóp 1
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Dùng tỉ số - Thể tích khối chóp 2
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 4
 • Dùng tỉ số - Thể tích khối lăng trụ 1
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
 • Dùng tỉ số - Thể tích khối lăng trụ 2
  • Lí thuyết
  • VD
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 02: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

Bài 5: Phương pháp giải bài toán THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN qua cách tiếp cận gián tiếp.

Độ dài: 66 phút - Số lượt học 44.311

Chưa có thông báo nào