PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Hệ trục tọa độ
    • Lí thuyết
    • VD1
    • VD2
    • VD3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 05: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ

Bài 9. Cách gắn hệ trục tọa độ giải các bài toán hình học không gian cổ điển (Phần 1)

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 23.855

Chưa có thông báo nào