PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết 1
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 03: LŨY THỪA – MŨ – LOGARIT

Bài 6: Tiếp cận BÀI TOÁN LÃI KÉP và CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ KHÁC qua các mô hình (Phần 3)

Độ dài: 62 phút - Số lượt học 30.872

Chưa có thông báo nào