PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Đọc BBT 1
  • Xác định hàm số
  • Biện luận nghiệm - Tính diện tích
  • Dấu hệ số hàm bậc 3
  • Dấu hệ số hàm bậc 4
  • Dấu hệ số hàm bậc nhất/ bậc nhất
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Hàm số

Bài 7. Kĩ năng ĐỌC BẢNG BIẾN THIÊN VÀ NHẬN DIỆN ĐỒ THỊ

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 87.465

Bài giảng cung cấp kỹ năng làm các dạng bài tập về ĐỌC BẢNG BIẾN THIÊN VÀ NHẬN DIỆN ĐỒ THỊ

Lưu ý: Trong VD5 (clip 02), thầy bị nhầm VD5. Các em sửa thành $$ y=-2{{x}^{3}}+3{{x}^{2}} $$

Chưa có thông báo nào