PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Đọc BBT 1
  • Xác định hàm số
  • Biện luận nghiệm - Tính diện tích
  • Dấu hệ số hàm bậc 3
  • Dấu hệ số hàm bậc 4
  • Dấu hệ số hàm bậc nhất/ bậc nhất
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chương 1. Hàm số

Bài 7. Kĩ năng ĐỌC BẢNG BIẾN THIÊN VÀ NHẬN DIỆN ĐỒ THỊ

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 82.542

Bài giảng cung cấp kỹ năng làm các dạng bài tập về ĐỌC BẢNG BIẾN THIÊN VÀ NHẬN DIỆN ĐỒ THỊ

Lưu ý: Trong VD5 (clip 02), thầy bị nhầm VD5. Các em sửa thành $$ y=-2{{x}^{3}}+3{{x}^{2}} $$

Chưa có thông báo nào