PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 08: TỔ HỢP – XÁC SUẤT – NHỊ THỨC NIUTON

Bài 1: QUY TẮC ĐẾM và cách sử dụng các CÔNG THỨC ĐẾM NHANH

Độ dài: 72 phút - Số lượt học 31.671

Chưa có thông báo nào