PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Cách ra đề số 1
  • Ví dụ
  • Cách ra đề số 2
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 05: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ

Bài 5: Tiếp cận bài toán VIẾT PHƯƠNG MẶT PHẲNG theo góc nhìn của người ra đề và kết hợp sơ đồ tư duy

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 42.627

Chưa có thông báo nào