PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa
  • Nguyên hàm
  • Ví dụ tiếp theo
  • Nguyên hàm hàm lượng giác
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 04: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 1: Những góc nhìn đầy đủ về NGUYÊN HÀM (Phần 1)

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 124.201

Lưu ý: Trong VD1, ý 1 thầy viết nhầm kết quả. Các em sửa thành \[\int {\left( {{x^3} - 3{x^2} + 5} \right)} dx = \frac{{{x^4}}}{4} - {x^3} + 5x + C\]

Chưa có thông báo nào