PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Tiếp tuyến tại điểm - Ví dụ 1 - 2
  • Ví dụ 3
  • Tiếp tuyến đi qua điểm - Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chương 1. Hàm số

Bài 11. TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 74.962

Chưa có thông báo nào