PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Tiếp tuyến tại điểm - Ví dụ 1 - 2
  • Ví dụ 3
  • Tiếp tuyến đi qua điểm - Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Hàm số

Bài 11. TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 79.154

Chưa có thông báo nào