PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1 - 3
  • Ví dụ 4 - 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 05: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ

Bài 1: Cách ghi nhớ lâu toàn bộ KIẾN THỨC NẾN TẢNG qua sơ đồ tư duy và các mẹo cần biết (Phần 2)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 52.843

Chưa có thông báo nào