PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Kỹ thuật chọn hàm
  • Sử dụng tính chất hàm và cách xử lí điều kiện hàm
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 04: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 7: “Kĩ thuật chọn hàm” cho các bài toán TÍCH PHÂN KHÓ qua đặc trưng hàm

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 30.097

Bài tập tự luyện xem trong bài các dạng tích phân hàm ẩn

Lưu ý: Trong clip 03, thầy ghi nhầm đề \[\sqrt {2 + 2\cos x} \] các em sửa thành \[\sqrt {2 + 2\cos 2x} \]

Chưa có thông báo nào