PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Kỹ thuật chọn hàm
  • Sử dụng tính chất hàm và cách xử lí điều kiện hàm
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 04: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 7: “Kĩ thuật chọn hàm” cho các bài toán TÍCH PHÂN KHÓ qua đặc trưng hàm

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 32.194

Bài tập tự luyện xem trong bài các dạng tích phân hàm ẩn

Lưu ý: Trong clip 03, thầy ghi nhầm đề \[\sqrt {2 + 2\cos x} \] các em sửa thành \[\sqrt {2 + 2\cos 2x} \]

Chưa có thông báo nào