PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 09: KIẾN THỨC ĐẶC THÙ CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 11

Bài 5. Cách giải nhanh bài toán GIỚI HẠN và tính LIÊN TỤC của hàm số (Phần 2) (THAM KHẢO)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 6.161

Lưu ý: VD3, thầy chỉ cung cấp cách 1 thôi các em nhé

Chưa có thông báo nào