PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Trường hợp 1 - tình huống 1
  • Bài tập
  • Trường hợp 1 - tình huống 2, 3
  • Bài tập - tình huống 2
  • Bài tập tình huống 3 - bài 1
  • Bài tập tình huống 3 - bài 2
  • Bài tập tình huống 3 - bài 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 04: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 3. Cách giải tích phân HÀM PHÂN THỨC

Độ dài: 76 phút - Số lượt học 41.556

Lưu ý: VD1 (clip 05) thầy bị nhầm kết quả VD1. Các em sửa lại thành $$ \frac{7}{2}\ln 2-\frac{1}{2}\ln 3 $$

Các nội dung lí thuyết tích phân hàm phân thức hữu tỉ đã được thầy dạy trong bài 2 (phần 1). Các em có thể chỉ cần học thêm các VD trong BG nhé

Chưa có thông báo nào