PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Trường hợp 1 - tình huống 1
  • Bài tập
  • Trường hợp 1 - tình huống 2, 3
  • Bài tập - tình huống 2
  • Bài tập tình huống 3 - bài 1
  • Bài tập tình huống 3 - bài 2
  • Bài tập tình huống 3 - bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 04: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 3. Cách giải tích phân HÀM PHÂN THỨC

Độ dài: 76 phút - Số lượt học 44.020

Lưu ý: VD1 (clip 05) thầy bị nhầm kết quả VD1. Các em sửa lại thành $$ \frac{7}{2}\ln 2-\frac{1}{2}\ln 3 $$

Các nội dung lí thuyết tích phân hàm phân thức hữu tỉ đã được thầy dạy trong bài 2 (phần 1). Các em có thể chỉ cần học thêm các VD trong BG nhé

Chưa có thông báo nào