PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Th1
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1, 2
 • TH2
  • Tính đạo hàm trực tiếp
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6, 7
  • Tính đạo hàm gián tiếp
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Hàm số

Bài 21. Cách tiếp cận TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ (Nâng cao) (Phần 4)

Độ dài: 111 phút - Số lượt học 22.879

Chưa có thông báo nào