PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Th1
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1, 2
 • TH2
  • Tính đạo hàm trực tiếp
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6, 7
  • Tính đạo hàm gián tiếp
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chương 1. Hàm số

Bài 21. Cách tiếp cận TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ (Nâng cao) (Phần 4)

Độ dài: 111 phút - Số lượt học 21.477

Chưa có thông báo nào