PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 7
  • Lý thuyết + Ví dụ 8
  • Lý thuyết + Ví dụ 9
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 07: LƯỢNG GIÁC (THAM KHẢO)

Bài 2: Phương pháp giải nhanh các DẠNG PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC (Phần 2)

Độ dài: 67 phút - Số lượt học 8.426

Chưa có thông báo nào