PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu
 • ông thức giải nhanh - Cực trị
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Công thức giải nhanh - Tương giao
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4
 • Công thức giải nhanh - Tiếp tuyến
 • Ví dụ 5
 • Công thức giải nhanh - Tiệm cận
 • Ví dụ 6
 • Ví dụ 7
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Hàm số

Bài 13. Công thức giải nhanh các lớp BÀI TOÁN HÀM SỐ ĐẶC TRƯNG (Phần 1)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 57.814

Lưu ý: Trong VD6, thầy thay nhầm ad-bc nhưng vì ad-bc được để trong trị tuyệt đối nên kết quả cuối cùng vẫn đúng em nhé

Chưa có thông báo nào