PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Cách giải chung
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
 • Phương pháp đặc biệt
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 02: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

Bài 2: Giải quyết nhanh BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH qua các MÔ HÌNH (Phần 2)

Độ dài: 65 phút - Số lượt học 58.469

Chưa có thông báo nào