PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Cách giải chung
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
 • Phương pháp đặc biệt
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 02: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

Bài 2: Giải quyết nhanh BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH qua các MÔ HÌNH (Phần 2)

Độ dài: 65 phút - Số lượt học 61.297

Chưa có thông báo nào