PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Phép tịnh tiến
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Phép quay
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Phép vị tự
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 09: KIẾN THỨC ĐẶC THÙ CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 11

Bài 3. Phương pháp TÌM ẢNH nhanh qua các phép biến hình (THAM KHẢO)

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 4.895

Chưa có thông báo nào