PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Bài toán 2
  • Ví dụ 1 - 3
  • Ví dụ 4 - 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 06: SỐ PHỨC

Bài 1: Dạng đại số của số phức (Phần 2)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 45.675

Dùng chung bài tập với bài tập của bài số 01

Chưa có thông báo nào