PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Hướng đi 1
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
 • Hướng đi 2
  • Ví dụ 3
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 4
 • Hướng đi 3
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 07: LƯỢNG GIÁC

Bài 3: Xử lí gọn các bài toán LƯỢNG GIÁC CHỨA THAM SỐ

Độ dài: 77 phút - Số lượt học 8.106

Lưu ý:

+, Trong VD1, đoạn 8p21 thầy nhầm \[\sin \left( 2x-\frac{\pi }{3} \right)\in \left[ -\frac{1}{2};1 \right]\] các em sửa thành \[\sin \left( 2x-\frac{\pi }{3} \right)\in \left( -\frac{1}{2};1 \right]\]
+ Trong VD2, thầy đếm nhầm số giá trị nguyên của $$m$$. Kết quả chính xác là $$8$$ các em nhé
+, Ở VD6, phần BBT, f(1)=8/3 nhé, các em sửa lại trong bài và kết quả là 1<m<8/3 nhé

Chưa có thông báo nào