PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Hướng đi 1
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
 • Hướng đi 2
  • Ví dụ 3
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 4
 • Hướng đi 3
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 07: LƯỢNG GIÁC (THAM KHẢO)

Bài 3: Xử lí gọn các bài toán LƯỢNG GIÁC CHỨA THAM SỐ

Độ dài: 77 phút - Số lượt học 8.369

Lưu ý:

+, Trong VD1, đoạn 8p21 thầy nhầm \[\sin \left( 2x-\frac{\pi }{3} \right)\in \left[ -\frac{1}{2};1 \right]\] các em sửa thành \[\sin \left( 2x-\frac{\pi }{3} \right)\in \left( -\frac{1}{2};1 \right]\]
+ Trong VD2, thầy đếm nhầm số giá trị nguyên của $$m$$. Kết quả chính xác là $$8$$ các em nhé
+, Ở VD6, phần BBT, f(1)=8/3 nhé, các em sửa lại trong bài và kết quả là 1<m<8/3 nhé

Chưa có thông báo nào