PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 2: VD 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Dạng 3: VD1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 04: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 4. 10 dạng TÍCH PHÂN HAY GẶP và CÁCH GIẢI (Phần 2)

Độ dài: 87 phút - Số lượt học 43.120

Chưa có thông báo nào