PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Mô hình 3
  • Mô hình 4
    • Lý thuyết
    • Ví dụ 7
    • Ví dụ 8
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 03: LŨY THỪA – MŨ – LOGARIT

Bài 6: Tiếp cận BÀI TOÁN LÃI KÉP và CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ KHÁC qua các mô hình (Phần 2)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 33.763

Chưa có thông báo nào