PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Li thuyết 1
  • Li thuyết 2
  • Li thuyết 3
  • Ví dụ 1
  • Li thuyết 4
  • Ví dụ 2
  • Vi dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Hàm số

Bài 21: Cách tiếp cận TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ (Nâng cao) (Phần 1)

Độ dài: 82 phút - Số lượt học 37.593

Lưu ý: BTTL dùng chung cho phần 1 và phần 2

Chưa có thông báo nào