PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Bài toán 4
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3-4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 05: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ

Bài 10: Các bài toán QUỸ TÍCH, TIẾP XÚC trong HÌNH OXYZ (Phần 3)

Độ dài: 75 phút - Số lượt học 306

Chưa có thông báo nào