PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Nhận diện hình (khối) đa diện , khối đa diện lồi
  • Đếm số đỉnh, cạnh, mặt, hình (khối) đa diện
  • Tính chất và mối quan hệ giữa đỉnh, cạnh, mặt của hình (khối) đa diện
  • Cắt ghép khối đa diện, 5. Đếm số mặt phẳng đối xứng
  • Tính chất và cạnh, mặt, đỉnh của khối đa diện đều
    • Lý thuyết
    • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 02: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

Bài 1: Làm chủ kiến thức ĐỊNH TÍNH VỀ KHỐI ĐA DIỆN qua sơ đồ tư duy

Độ dài: 71 phút - Số lượt học 82.431

Chưa có thông báo nào