PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Nhận diện hình (khối) đa diện , khối đa diện lồi
  • Đếm số đỉnh, cạnh, mặt, hình (khối) đa diện
  • Tính chất và mối quan hệ giữa đỉnh, cạnh, mặt của hình (khối) đa diện
  • Cắt ghép khối đa diện, 5. Đếm số mặt phẳng đối xứng
  • Tính chất và cạnh, mặt, đỉnh của khối đa diện đều
    • Lý thuyết
    • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 02: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

Bài 1: Làm chủ kiến thức ĐỊNH TÍNH VỀ KHỐI ĐA DIỆN qua sơ đồ tư duy

Độ dài: 71 phút - Số lượt học 77.804

Chưa có thông báo nào