PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Mặt và mặt
  • Ví dụ 1 - 2
  • Đường và đường
  • Ví dụ 3 - 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 05: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ

Bài 3: Sơ đồ tư duy – cách tư duy hiệu quả với bài toán VỊ TRỊ TƯƠNG ĐỐI (Phần 1)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 44.201

Chưa có thông báo nào