PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1
  • Dạng 2
  • Dạng 2 tiếp theo
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 06: SỐ PHỨC

Bài 6. Thủ thuật giải nhanh và các kĩ năng sử dụng Casio.

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 23.657

Bài giảng dạy các em các kỹ thuật giải nhanh số phức qua công cụ Casio

Chưa có thông báo nào