PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1
  • Dạng 2
  • Dạng 2 tiếp theo
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 06: SỐ PHỨC

Bài 6. Thủ thuật giải nhanh và các kĩ năng sử dụng Casio.

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 24.786

Bài giảng dạy các em các kỹ thuật giải nhanh số phức qua công cụ Casio

Chưa có thông báo nào