PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 09: KIẾN THỨC ĐẶC THÙ CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 11

Bài 5. Cách giải nhanh bài toán GIỚI HẠN và tính LIÊN TỤC của hàm số (Phần 1) (THAM KHẢO)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 8.529

Chưa có thông báo nào