PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Bài toán 1
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2 - 3
  • Ví dụ 4 - 5
 • Bài toán 2
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 6 - 7
  • Ví dụ 8
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 05: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ

Bài 4: Hai bài toán gốc giải BÀI TOÁN TÌM ĐIỂM

Độ dài: 84 phút - Số lượt học 46.399

Chưa có thông báo nào