PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Bài toán 1
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2 - 3
  • Ví dụ 4 - 5
 • Bài toán 2
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 6 - 7
  • Ví dụ 8
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 05: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ

Bài 4: Hai bài toán gốc giải BÀI TOÁN TÌM ĐIỂM

Độ dài: 84 phút - Số lượt học 48.030

Chưa có thông báo nào