PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1 - 3
  • Ví dụ 4 - 6
  • Ví dụ 7 - 9
  • Ví dụ 10
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 04: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 5: Sơ đồ tư duy giải bài toán ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH – THỂ TÍCH (Phần 1)

Độ dài: 68 phút - Số lượt học 64.760

Lưu ý: Ở VD5 thầy để cận của tích phân đầu tiên nhầm là từ -2 đến 1, đúng phải là từ -2 đến -1, các e sửa lại rùi bấm máy tính như bình thường nhé.

Ở VD8, sau khi bấm máy xong được kết quả 1,08616, chính là đáp án D, nhưng thầy ghi nhầm kết quả bấm máy, các e bám và ghi lại kết quả nhé

Chưa có thông báo nào