PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Bài toán 3
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Li thuyết tiếp
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 05: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ

Bài 8: Yếu tố bất biến và cách tư duy đặc biệt để giải BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC OXYZ (Phần 2)

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 31.271

Ví dụ 1 phần Lí thuyết tiếp thầy nhầm 1 chút chô điểm O (O không thuộc mặt phẳng (a)) các em chú ý nhé đề bà thầy bị nhầm

Chưa có thông báo nào