PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Bài toán 3
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Li thuyết tiếp
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 05: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ

Bài 8: Yếu tố bất biến và cách tư duy đặc biệt để giải BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC OXYZ (Phần 2)

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 26.789

Ví dụ 1 phần Lí thuyết tiếp thầy nhầm 1 chút chô điểm O (O không thuộc mặt phẳng (a)) các em chú ý nhé đề bà thầy bị nhầm

Chưa có thông báo nào