PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Phần câu hỏi 2
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Hàm số

Bài 21: Cách tiếp cận TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ (Nâng cao) (Phần 3)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 26.538

Lưu ý: BTTL dùng chung cho phần 3, 4, 5

Chưa có thông báo nào