PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Phần câu hỏi 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chương 1. Hàm số

Bài 21: Cách tiếp cận TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ (Nâng cao) (Phần 3)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 24.910

Lưu ý: BTTL dùng chung cho phần 3, 4, 5

Chưa có thông báo nào