PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 1
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
 • Dạng 2
  • Lí thuyết
  • VD3
  • VD4
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Hàm số

Bài 19. Dùng hàm hợp để giải PT_BPT

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 33.520

Chưa có thông báo nào