PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 1
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
 • Dạng 2
  • Lí thuyết
  • VD3
  • VD4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chương 1. Hàm số

Bài 19. Dùng hàm hợp để giải PT_BPT

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 31.692

Chưa có thông báo nào