PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1 + 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Hàm số

Bài 20: Giải các bài toán MIN – MAX của hàm số chứa TRỊ TUYỆT ĐỐI

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 53.974

Chưa có thông báo nào