PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2 - Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Hàm số

Bài 17. Giải nhanh các bài toán cực trị chứa trị tuyệt đối

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 52.438

Chưa có thông báo nào