PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu
 • Lí thuyết
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Lí thuyết
 • Ví dụ 4
 • Ví dụ 5
 • Lí thuyết
 • Ví dụ 6
 • Lí thuyết
 • Ví dụ 7
 • Lí thuyết
 • Ví dụ 8
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 02: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

Bài 7: Sơ đồ tư duy – MÔ HÌNH giải gọn BÀI TOÁN TÂM, BÁN KÍNH MẶT CẦU NGOẠI TIẾP (Phần 1)

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 49.758

Lưu ý: Trong phần lí thuyết, thầy bị nhầm 07. Các em sửa R thành S nhé

Chưa có thông báo nào