PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu
 • Lí thuyết
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Lí thuyết
 • Ví dụ 4
 • Ví dụ 5
 • Lí thuyết
 • Ví dụ 6
 • Lí thuyết
 • Ví dụ 7
 • Lí thuyết
 • Ví dụ 8
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 02: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN CỔ ĐIỂN

Bài 7: Sơ đồ tư duy – MÔ HÌNH giải gọn BÀI TOÁN TÂM, BÁN KÍNH MẶT CẦU NGOẠI TIẾP (Phần 1)

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 47.265

Lưu ý: Trong phần lí thuyết, thầy bị nhầm 07. Các em sửa R thành S nhé

Chưa có thông báo nào