PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết:
  • Ví dụ 1 - 2 - 3
  • Lý thuyết:
  • Ví dụ 4 - 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 03: LŨY THỪA – MŨ – LOGARIT

Bài 7: BỔ SUNG các PHƯƠNG PHÁP MỚI giải PT – BPT MŨ – LOGARIT CHỨA THAM SỐ (Phần 1)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 42.633

Chưa có thông báo nào