PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Tích phân dạng hữu tỷ 3
  • Tích phân dạng hữu tỷ 4
  • Các dạng tích phân khác: Định nghĩa
  • Sử dụng pp đổi biến 1
  • Sử dụng pp đổi biến 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 04: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 2: Cách tiếp cận và ứng biến nhanh khi GIẢI BÀI TOÁN TÍCH PHÂN (Phần 2)

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 71.802

Bài giảng dùng chung bài tập tự luyện với phần 1.

Lưu ý: Trong VD3, thầy tính nhầm kết quả \[{I_1}\]. Các em sửa thành \[{I_1} = \frac{1}{{28}}\ln 7 + \frac{1}{{21}}\ln \frac{{14}}{5}\]

Chưa có thông báo nào