PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Tích phân dạng hữu tỷ 3
  • Tích phân dạng hữu tỷ 4
  • Các dạng tích phân khác: Định nghĩa
  • Sử dụng pp đổi biến 1
  • Sử dụng pp đổi biến 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 04: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 2: Cách tiếp cận và ứng biến nhanh khi GIẢI BÀI TOÁN TÍCH PHÂN (Phần 2)

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 75.005

Bài giảng dùng chung bài tập tự luyện với phần 1.

Lưu ý: Trong VD3, thầy tính nhầm kết quả \[{I_1}\]. Các em sửa thành \[{I_1} = \frac{1}{{28}}\ln 7 + \frac{1}{{21}}\ln \frac{{14}}{5}\]

Chưa có thông báo nào