PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ mở đầu
    • VD1
    • VD2
  • Lí thuyết
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Hàm số

Bài 22. Kĩ thuật truy ngược hàm

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 15.391

Chưa có thông báo nào