PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1 - 3
  • Ví dụ 4 - 5
  • Ví dụ 6 - 8
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 06: SỐ PHỨC

Bài 3.    Giải phương trình trên tập số phức

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 40.671

Chưa có thông báo nào