PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Khái niệm
  • Phép toán
  • Bài toán 1
    • Ví dụ 1 - 3
    • Ví dụ 4 - 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 06: SỐ PHỨC

Bài 1: Dạng đại số của số phức (Phần 1)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 53.961

Chưa có thông báo nào