PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Xác định giá trị m để hàm số nghịch biến trên R 1
  • Xác định giá trị m để hàm số nghịch biến trên R 2
  • Xác định giá trị m để hàm số nghịch biến trên khoảng xác đinh
  • Xác định giá trị m để hàm số nghịch biến trên D dạng 1
  • Xác định giá trị m để hàm số nghịch biến trên D dạng 2
  • Xác định giá trị m để hàm số nghịch biến trên D dạng 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chương 1. Hàm số

Bài 1. Cách tiếp cận TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ (Phần 2)

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 216.518

Bài giảng ôn tập lại tính đơn điệuhướng dẫn các em làm các dạng bài tập về tính đơn điệu: dạng bài chứa tham số.

Đáp án ví dụ 1 là C: -2<=m<= -1 nhé các em

Chưa có thông báo nào