PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Xác định giá trị m để hàm số nghịch biến trên R 1
  • Xác định giá trị m để hàm số nghịch biến trên R 2
  • Xác định giá trị m để hàm số nghịch biến trên khoảng xác đinh
  • Xác định giá trị m để hàm số nghịch biến trên D dạng 1
  • Xác định giá trị m để hàm số nghịch biến trên D dạng 2
  • Xác định giá trị m để hàm số nghịch biến trên D dạng 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Hàm số

Bài 1. Cách tiếp cận TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ (Phần 2)

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 228.336

Bài giảng ôn tập lại tính đơn điệuhướng dẫn các em làm các dạng bài tập về tính đơn điệu: dạng bài chứa tham số.

Đáp án ví dụ 1 là C: -2<=m<= -1 nhé các em

Chưa có thông báo nào