PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức nền tẳng và Lớp cấu hỏi số 1
  • Lớp cấu hỏi số 2
  • Lớp cấu hỏi số 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Hàm số

Bài 9. Cách suy luận và “Mẹo” vẽ nhanh ĐỒ THỊ CHỨA TRỊ TUYỆT ĐỐI

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 60.265

Lưu ý: Trong clip 02, đoạn 8:04, thầy nói nhầm "làm việc với hàm số có tiệm cận", các em sửa thành "cực trị" nhé

Chưa có thông báo nào