PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Toán chuyền động: Loại 1
  • Toán chuyền động: Loại 2
  • Bài toán tăng trưởng
  • Bài toán diện tích, thể tích
  • Ví dụ tiếp
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 04: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 8: Tự tin làm chủ CÁC DẠNG TOÁN TÍCH PHÂN TRONG THỰC TIỄN

Độ dài: 78 phút - Số lượt học 37.018

Chưa có thông báo nào