PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Toán chuyền động: Loại 1
  • Toán chuyền động: Loại 2
  • Bài toán tăng trưởng
  • Bài toán diện tích, thể tích
  • Ví dụ tiếp
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 04: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 8: Tự tin làm chủ CÁC DẠNG TOÁN TÍCH PHÂN TRONG THỰC TIỄN

Độ dài: 78 phút - Số lượt học 38.228

Chưa có thông báo nào