PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 09: KIẾN THỨC ĐẶC THÙ CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 11

Bài 1: KIẾN THỨC NÊN về DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN qua sơ đồ tư duy.

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 15.630

Lưu ý: Ở ví dụ 2 kết quả cuối cùng là T = -600, thầy ghi nhầm, các em sửa lại trong bài nhé

Chưa có thông báo nào