PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Hỏi gián tiếp
    • Ví dụ 6
    • Phương pháp
    • Ví dụ 7
    • Ví dụ 8
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chương 1. Hàm số

Bài 16. Tiếp cận và chinh phục CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO (Dạng câu hỏi hay, lạ, khó, thực tiễn…) (Phần 2)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 24.896

Chưa có thông báo nào