PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Hỏi gián tiếp
    • Ví dụ 6
    • Phương pháp
    • Ví dụ 7
    • Ví dụ 8
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Hàm số

Bài 16. Tiếp cận và chinh phục CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO (Dạng câu hỏi hay, lạ, khó, thực tiễn…) (Phần 2)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 26.231

Chưa có thông báo nào