PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết 1
  • Lý thuyết 2
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3 - 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 08: TỔ HỢP – XÁC SUẤT – NHỊ THỨC NIUTON

Bài 5: Phương pháp giải nhanh các bài toán có “YẾU TỐ HÌNH HỌC”

Độ dài: 66 phút - Số lượt học 9.403

Trong VD2, thầy nhầm công thức giải nhanh. Các em sửa thành \[\frac{{mn\left( {m + n - 2} \right)}}{2}\]

Chưa có thông báo nào