PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết 1
  • Lý thuyết 2
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3 - 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 08: TỔ HỢP – XÁC SUẤT – NHỊ THỨC NIUTON

Bài 5: Phương pháp giải nhanh các bài toán có “YẾU TỐ HÌNH HỌC”

Độ dài: 66 phút - Số lượt học 9.840

Trong VD2, thầy nhầm công thức giải nhanh. Các em sửa thành \[\frac{{mn\left( {m + n - 2} \right)}}{2}\]

Chưa có thông báo nào