PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 5 - Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Dạng 6 - Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Dạng 7
  • Ví dụ 2
  • Dạng 8 - Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 04: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 11: Phân dạng TÍCH PHÂN HÀM ẨN và CÁCH GIẢI (Phần 3)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 24.762

Lưu ý: Trong VD2 (clip 04) thầy tính nhầm kết quả cuối cùng. Các em sửa thành \[\frac{7}{4}\]

Chưa có thông báo nào