PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 5 - Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Dạng 6 - Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Dạng 7
  • Ví dụ 2
  • Dạng 8 - Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 04: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 11: Phân dạng TÍCH PHÂN HÀM ẨN và CÁCH GIẢI (Phần 3)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 28.860

Lưu ý: Trong VD2 (clip 04) thầy tính nhầm kết quả cuối cùng. Các em sửa thành \[\frac{7}{4}\]

Chưa có thông báo nào