PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Dạng 1 - Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3 - 4
  • Dạng 2
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 07: LƯỢNG GIÁC

Bài 1: Phương pháp giải nhanh các dạng toán về hàm số lượng giác (Phần 1)

Độ dài: 62 phút - Số lượt học 14.903

Chưa có thông báo nào