PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Dạng 1 - Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3 - 4
  • Dạng 2
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 07: LƯỢNG GIÁC (THAM KHẢO)

Bài 1: Phương pháp giải nhanh các dạng toán về hàm số lượng giác (Phần 1)

Độ dài: 62 phút - Số lượt học 15.445

Chưa có thông báo nào